Lịch sử phát triển

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại MQF là một trong những công ty đi đầu trong vực đào tạo và giáo dục tại Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015.

    Trải qua quá trình thành lập và phát triển, MQF đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường, dần trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước … cũng như là nhà cung cấp uy tín của các trường học tại Việt Nam

    Với khẩu hiệu “ Sáng tạo và Đổi mới ” gắn liền với triết lý kinh doanh dựa trên các chuẩn mực đạo đức, chữ Tâm, chữ Tín trong kinh doanh, MQF luôn nỗ lực mang đến các sản phẩm và giải pháp công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác đào tạo giáo dục, góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống và sự phát triển của con người Việt Nam.