Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN
   Bằng khát vọng thành công, cùng chiến lược phát triển bền vững, MQF không ngừng phấn đấu để trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm đồ chơi trẻ em và giải pháp giáo dục tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
   Với khẩu hiệu “Sáng tạo và Đổi mới”, MQF cam kết cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ tối ưu nhằm nâng cao chất lượng sống và sự phát triển của con người Việt Nam.